Topluluğumuz tarafından çevirisi yapılan ve Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nde yayınlanan çevirimiz aşağıdadır.

Avustralya' nın Siber Güvenlik Stratejisi from CezeriSGA Cezeri Siber Güvenlik Akademisi