Topluluğumuz tarafından çevirisi yapılan ve Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nde yayınlanan çevirimiz aşağıdadır.

Rusya, Birleşik Devletler Ve Siber Diplomasi, Kapılar Açılıyor from CezeriSGA Cezeri Siber Güvenlik Akademisi