Topluluğumuz tarafından çevirisi yapılan ve Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nde yayınlanan çevirimiz aşağıdadır.

Çin Halk Cumhuriyeti Siber Güvenlik Bildirgesi from CezeriSGA Cezeri Siber Güvenlik Akademisi