Ekim 2016’da Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 12 kişi ile kurulan Ankara University Cyber Club; bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmayı, hacker etiğini ve kültürünü yaşatmayı, katıldığı yurtiçi CTF yarışmalarında Ankara Üniversitesi’ni, yurtdışı CTF yarışmalarında ise ülkemizi temsil etmeyi hedeflemiş olup ortaya çıkaracağı projeler ile ülkemize katkıda bulunmayı misyon edinmiştir. Bilgi paylaştıkça çoğalır mottosu ile hareket eden AUCC, eğitim-öğretim dönemlerinde kısa süreli eğitimler ve meet-uplar yapmaktadır.

Katılmış olduğumuz yurt dışı CTF’lere ve takım bilgilerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
CTFTIME

Katılmış olduğumuz yurt içi CTF’ler
SDUCTF’16 (2) - Website
HACKINGWARS’16 (11) - Twitter
Siberyıldız’17 () - Website
GameofPwners’17 (10) - Website