Topluluğumuz tarafından çevirisi yapılan ve Cezeri Siber Güvenlik Akademisi’nde yayınlanan çevirimiz aşağıdadır.

Whatsapp ve Arka Kapının İlişkisi from CezeriSGA Cezeri Siber Güvenlik Akademisi